Sylwester Zawadzki

Imię i nazwisko: Sylwester Zawadzki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Sylwester Zawadzki - VI kadencja 1972 - 1976
- Sylwester Zawadzki - VIII kadencja 1980 - 1985
- Sylwester Zawadzki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 33 Krakow

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)