Tadeusz Pyka

Imię i nazwisko: Tadeusz Pyka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Tadeusz Pyka - VI kadencja 1972 - 1976
- Tadeusz Pyka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. dr hab. nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. dr hab. nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)