Tadeusz Wrzaszczyk

Imię i nazwisko: Tadeusz Wrzaszczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 45 Opole

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)