Witold Jarosinski

Imię i nazwisko: Witold Jarosinski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Witold Jarosinski - I kadencja 1952 - 1956
- Witold Jarosinski - II kadencja 1957 - 1961
- Witold Jarosinski - III kadencja 1961 - 1965
- Witold Jarosinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Witold Jarosinski - V kadencja 1969 - 1972
- Witold Jarosinski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 42 Nowy Sacz

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)