Wladyslaw Kozdra

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kozdra
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Wladyslaw Kozdra - II kadencja 1957 - 1961
- Wladyslaw Kozdra - III kadencja 1961 - 1965
- Wladyslaw Kozdra - IV kadencja 1965 - 1969
- Wladyslaw Kozdra - V kadencja 1969 - 1972
- Wladyslaw Kozdra - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 31 Koszalin

Wyksztalcenie: wyzsze, nauki polityczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze, nauki polityczne (Wyksztalcenie)