Wlodzimierz Oliwa

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Oliwa
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Oliwa - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 58 Skierniewice

Tytul/stopien naukowy: general dywizji

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Skierniewice (Okreg wyborczy)
- posłowie z general dywizji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)