Wojciech Zukrowski

Imię i nazwisko: Wojciech Zukrowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Wojciech Zukrowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Wojciech Zukrowski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Wojciech Zukrowski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)