Zbigniew Kledecki

Imię i nazwisko: Zbigniew Kledecki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zbigniew Kledecki - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 19 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: dr medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr medycyny (Tytul/stopien naukowy)