Zbigniew Rudnicki

Imię i nazwisko: Zbigniew Rudnicki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zbigniew Rudnicki - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zbigniew Rudnicki - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 54 Radom

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)