Zbigniew Zielinski

Imię i nazwisko: Zbigniew Zielinski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zbigniew Zielinski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zbigniew Zielinski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zbigniew Zielinski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 35 Legnica

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)