Zdzislaw Balicki

Imię i nazwisko: Zdzislaw Balicki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zdzislaw Balicki - IV kadencja 1965 - 1969
- Zdzislaw Balicki - V kadencja 1969 - 1972
- Zdzislaw Balicki - VI kadencja 1972 - 1976
- Zdzislaw Balicki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 68 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)