Zdzislaw Drewniowski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Drewniowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zdzislaw Drewniowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 53 Przemysl

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)