Zofia Cybulska

Imię i nazwisko: Zofia Cybulska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zofia Cybulska - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 17 Gorzow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)