Zygmunt Surowiec

Imię i nazwisko: Zygmunt Surowiec
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Zygmunt Surowiec - V kadencja 1969 - 1972
- Zygmunt Surowiec - VI kadencja 1972 - 1976
- Zygmunt Surowiec - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zygmunt Surowiec - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 19 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)