Staz parlamentarny: posel 7 kadencji

Andrzej Bondarewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego