Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Senator III kadencji

Artur Balazs
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
Data urodzenia: 1952-03-01
Miejsce urodzenia: Elk