Adam Sadrakula

Imię i nazwisko: Adam Sadrakula
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 37 Wroclaw II

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 37 Wroclaw II (Okreg wyborczy)