Adolf Dab

Imię i nazwisko: Adolf Dab
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Okreg wyborczy: 16 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)