Adolf Kita

Imię i nazwisko: Adolf Kita
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Adolf Kita - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Okreg wyborczy: 32 Leszno

Tytul/stopien naukowy: mgr praw i ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw i ekonomii (Tytul/stopien naukowy)