Aleksander Olchowicz

Imię i nazwisko: Aleksander Olchowicz
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 48 Myslenice

Odno¶niki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Myslenice (Okreg wyborczy)