Aleksander Szycko

Imię i nazwisko: Aleksander Szycko
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 43 Gliwice

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Gliwice (Okreg wyborczy)