Aleksy Bien

Imię i nazwisko: Aleksy Bien
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Organizacyjno-Samorzadowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 41 Bedzin

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Organizacyjno-Samorzadowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Bedzin (Okreg wyborczy)