Andrzej Jasiuk

Imię i nazwisko: Andrzej Jasiuk
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacyjna

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 48 Myslenice

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Myslenice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)