Andrzej Waleron

Imię i nazwisko: Andrzej Waleron
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Organizacyjno-Samorzadowa

Komisje Sejmowe: Rolna

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: 12 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Organizacyjno-Samorzadowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Kielce (Okreg wyborczy)