Antoni Langer

Imię i nazwisko: Antoni Langer
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Wojskowa

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: 24 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii i ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wojskowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii i ekonomii (Tytul/stopien naukowy)