Boguslaw Kozusznik

Imię i nazwisko: Boguslaw Kozusznik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 42 Bieslko

Tytul/stopien naukowy: dr medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 42 Bieslko (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr medycyny (Tytul/stopien naukowy)