Boleslaw Ruminski

Imię i nazwisko: Boleslaw Ruminski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Boleslaw Ruminski - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Ruminski - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Ruminski - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Ruminski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 35 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: inz. chem.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 35 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chem. (Tytul/stopien naukowy)