Bronislaw Drzewiecki

Imię i nazwisko: Bronislaw Drzewiecki
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Bronislaw Drzewiecki - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Drzewiecki - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Drzewiecki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PSL-NW

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Rolna

Okreg wyborczy: 7 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania PSL-NW
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)