Bronislaw Wlodek

Imię i nazwisko: Bronislaw Wlodek
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 32 Leszno

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)