Czeslaw Wycech

Imię i nazwisko: Czeslaw Wycech
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Czeslaw Wycech - I kadencja 1952 - 1956
- Czeslaw Wycech - II kadencja 1957 - 1961
- Czeslaw Wycech - III kadencja 1961 - 1965
- Czeslaw Wycech - IV kadencja 1965 - 1969
- Czeslaw Wycech - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 5 Minsk Mazowiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 5 Minsk Mazowiecki (Okreg wyborczy)