Edward Ochab

Imię i nazwisko: Edward Ochab
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Edward Ochab - I kadencja 1952 - 1956
- Edward Ochab - II kadencja 1957 - 1961
- Edward Ochab - III kadencja 1961 - 1965
- Edward Ochab - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 41 Bedzin

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Bedzin (Okreg wyborczy)