Edward Szymanski

Imię i nazwisko: Edward Szymanski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Edward Szymanski - VII kadencja 1976 - 1980
- Edward Szymanski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Edward Szymanski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 21 Olsztyn

Tytul/stopien naukowy: dr nauk politycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)