Eugeniusz Ajnenkiel

Imię i nazwisko: Eugeniusz Ajnenkiel
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Eugeniusz Ajnenkiel - II kadencja 1957 - 1961
- Eugeniusz Ajnenkiel - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Odbudowy

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 37 Wroclaw II

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Odbudowy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Wroclaw II (Okreg wyborczy)