Eugeniusz Kwiatkowski

Imię i nazwisko: Eugeniusz Kwiatkowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: inz. chem.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chem. (Tytul/stopien naukowy)