Faustyn Szlezak

Imię i nazwisko: Faustyn Szlezak
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacyjna

Komisje Sejmowe: Odbudowy

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 24 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odbudowy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)