Franciszek Formas

Imię i nazwisko: Franciszek Formas
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 19 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Bialystok (Okreg wyborczy)