Franciszek Mankowski

Imię i nazwisko: Franciszek Mankowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Opieki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Zdrowia

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 2

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Opieki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 2 (Okreg wyborczy)