Franciszek Roch-Kowalski

Imię i nazwisko: Franciszek Roch-Kowalski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Okreg wyborczy: 32 Leszno

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Leszno (Okreg wyborczy)