Henryk Kolodziejski

Imię i nazwisko: Henryk Kolodziejski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: mgr filizofii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filizofii (Tytul/stopien naukowy)