Henryk Swiatkowski

Imię i nazwisko: Henryk Swiatkowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Henryk Swiatkowski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 16 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 16 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)