Hilary Chelchowski

Imię i nazwisko: Hilary Chelchowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Hilary Chelchowski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Komisje Sejmowe: Rolna

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)