Hilary Minc

Imię i nazwisko: Hilary Minc
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Hilary Minc - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 43 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: dr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 43 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)