Jakub Berman

Imię i nazwisko: Jakub Berman
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jakub Berman - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)