Jan Aleksander Krol

Imię i nazwisko: Jan Aleksander Krol
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Aleksander Krol - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Okreg wyborczy: 19 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Bialystok (Okreg wyborczy)