Jan Baczewski

Imię i nazwisko: Jan Baczewski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 28 Szczecin

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Szczecin (Okreg wyborczy)