Jan Dab-Kociol

Imię i nazwisko: Jan Dab-Kociol
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Dab-Kociol - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Dab-Kociol - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Dab-Kociol - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Dab-Kociol - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 8 Zgierz

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 8 Zgierz (Okreg wyborczy)