Jan Frankowski

Imię i nazwisko: Jan Frankowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Frankowski - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Frankowski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Frankowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Frankowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Frankowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Pracy i Opieki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Wyznaniowa i Narodowosciowa

Okreg wyborczy: 13 Ostrowiec

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Opieki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyznaniowa i Narodowosciowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Ostrowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)