Jan Garncarczyk

Imię i nazwisko: Jan Garncarczyk
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 48 Myslenice

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 48 Myslenice (Okreg wyborczy)