Jan Grubecki

Imię i nazwisko: Jan Grubecki
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacyjna

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 3 Plonsk

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Plonsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)