Jan Karol Wende

Imię i nazwisko: Jan Karol Wende
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Karol Wende - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Karol Wende - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Karol Wende - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Karol Wende - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Karol Wende - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)